Dette er våre 

verdier

Ærlighet

Ærlighet er å tørre å se sannheten i øynene, og når det er mulig, dele sant med andre. Ærlighet fungerer best når den avleveres fra et varmt hjerte og med vennlige ord.

Når vi innrømmer feil selv om andre kan bli skuffet eller sinte er vi ærlige og modige. Ærlighet kan være sårbart, men skaper tillit og troverdighet. Når vi er ærlige får vi dypere kontakt med oss selv og med andre. Ærlighet er å være sann mot seg selv og mot andre – åpent og klart.

Raushet

Raushet er å kunne dele med andre av egen kunnskap og erfaring slik at andre kan få påfyll og vekst. Det er også å kunne ta imot innspill, innsikter og perspektiver fra andre uten å dømme eller avvise.

Det innebærer åpenhet og toleranse for andres meninger og ståsted, og kunne møte det som kommer med å være nysgjerrig og undrende. Gjennom tillit til seg selv og andre bidrar vi til å åpne rommet og gi plass til det som kommer.

Respekt

Respekt er å ta seg selv og andre på alvor. Det innebærer å lytte med hjertet uten å dømme. Det betyr å være sann mot seg selv og mot andre og justere dersom det oppstår tvil. Respekt er å snakke godt om andre.

Like viktig er det å ta opp vanskelige ting med den det gjelder istedenfor å baksnakke. Sannhet og autentisitet fra hjertet er den vakreste form for respekt. «If you are happy with our service, tell others! If you are not happy with our service, tell us».

Fellesskap

Fellesskap er å være i en helhet med mange hvor den enkelte gir og får, bidrar og tar imot. Fellesskap er å holde sammen og holde i hverandre slik at alle står stødig og trygt. For at det skal skje må hver enkelt både holde og bli holdt.

Fellesskap er som en ring eller sirkel som er satt sammen av mange ledd. Hvert ledd har en betydning, er viktig og skaper samhold. Ringen blir et godt sted å være, et godt sted å høre til.

Kvalitet

Kvalitet er å holde det en lover, å levere som beskrevet og forventet. Kvalitet handler om helhet, integritet og at det en tilbyr/leverer er bærekraftig.

Kvalitet innebærer styrke, soliditet, hel ved. Bak kvalitet ligger det dyp kunnskap, kompetanse og erfaring som skaper troverdighet. Produktet eller det en tilbyr er ekte vare, er utprøvd og har gjerne rot i teorier eller forskning.

Trygghet

Trygghet er grunnleggende og rommer mye: tydelige rammer, å bli ivaretatt, å kunne være seg selv og det er godt nok, å bli møtt med kjærlighet, respekt og anerkjennelse, å bli sett og hørt.

Trygghet betyr at det er rom for å lykkes, feile og utforske. Trygghet skaper tillit og gode relasjoner som igjen bidrar til en sterk og solid organisasjon.

Mot

Mot er å våge. Våge å være synlig, tydelig, ekte (uten maske), sann mot seg selv og andre. Mot er å vise både styrke og sårbarhet og begge deler er like mye verdsatt. I mot ligger det å tørre og satse og oppnå suksess (hva det enn måtte være), men også tørre å feile og bruke det til læring og utvikling.

Ansvar

Ansvar er noe du kan ta, gi eller få. Å ta ansvar handler om å involvere seg, dedikere seg og ta risiko. Ved å ta ansvar vil du være en rollemodell og en person med autoritet. Den som tar ansvar ønsker å vokse og utvikle seg både menneskelig og profesjonelt og bidrar stort inn til fellesskapet.

Scroll to Top
Rull til toppen