Oversikt over utdannelsen

2022 - 2024

utdannelse

Oppfriskningshelg for deg som har en coachutdannelse fra før!

Denne helgen får du tunet inn på de grunnleggende ferdighetene i coaching:

  • Kunsten å lytte
  • Kunsten å stille spørsmål
  • Kunsten å sette i perspektiv

I tillegg får du et trygt og godt fellesskap, med gode verdier.

eliott-reyna-CkvB_DZtVfY-unsplash
Trinn 1, tema 1

Kunsten å lytte

Å være helt til stede med en klient, å lytte uten å blande inn egne synspunkter og meninger - det er en helt spesiell ferdighet. 

snakke2
Trinn 1, tema 2

Kunsten å stille spørsmål

Det rette spørsmålet til rett tid kan åpne opp en helt ny verden. Noen spørsmål føles naturlig å stille og andre tilnærminger kan læres.

brooke-cagle-Ffh5_aiqUT0-unsplash
Trinn 1, tema 3

Kunsten å sette i perspektiv

Perspektivet vi ser livets hendelser i gjør all verdens forskjell. Er glasset halvfullt eller halvtomt? 

portrait-01
Trinn 2, tema 1

Sannhet, retning og valg

Når vi sier eller gjør det som er sant for oss føles det godt. Du lærer hvordan du kan stå stødig i dine valg og jobbe med mål og prioriteringer.

teammate-2
Trinn 2, tema 2

Selvtillit, selvfølelse og selvrespekt

Du lærer om forskjellen på selvtillit og selvfølelse, og hvordan de henger sammen. 

Selvrespekt er grunnleggende i din relasjon til deg selv og til andre.

bjørn
Trinn 2, tema 3

Lede endring

Å oppdage og vedkjenne seg gamle mønstre som ikke er tjenlige er første skritt mot  endring. Vi jobber med motstand og transformasjon.

For å bearbeide motstand jobber vi gjennom prosesscoaching der vi oppmuntrer klienten til å lytte til kroppen og følelsene for å få med hele mennesket på veien videre.

shop
Trinn 3, tema 1

Identitet og selvbilde

Identitet handler om den du er, den du og andre ser deg som. Å være trygg på seg selv og den du er har betydning for selvfølelsen i møte med deg selv og andre.

Mann som lider
Trinn 3, tema 2

Sorg og tilgivelse

Det er mange former for sorg i livet, fra det å miste jobben til tapt helse eller dødsfall i nær familie. Å finne balansen mellom sorgrommet og livsrommet blir viktig.

En del av sorgarbeid er å kunne tilgi. 

Du lærer å lede sorgprosesser og øvelser for tilgivelse.

introkurs
Trinn 3, tema 3

Verdi og mening

Når vi lever og jobber i samsvar med våre innerste verdier, det som betyr mest for oss, vil vi i større grad oppleve indre trygghet, ro og lykke. Her ligger også kilden til hva som motiverer oss til å ulike handlinger.

grupper
Trinn 4, tema 1

Lede grupper - individ og fellesskap

Hvordan gå fra JEG til VI? Du lærer hvordan  kan lede grupper, om din rolle som fasilitator og om gruppestrukturer.

sincerely-media-ssDczX9Fbek-unsplash
Trinn 4, tema 2

Etikk og samfunn

Du lærer om roller, etikk, taushetsplikt og profesjonelle relasjoner.

christina-wocintechchat-com-w4glfXeYSOo-unsplash
Trinn 4, tema 3

Konflikthåndtering

Konflikter kan være utfordrende og vanskelige å håndtere. Samtidig er det å stå i konflikt en kilde til vekst og utvikling.

Du lærer ulike modeller for konflikthåndtering.

kaleidico-7lryofJ0H9s-unsplash
Trinn 4, tema 4

Implementering, markedsføring og drift

Du får helhetlig forståelse av hva det vil si å jobbe som coach, hvordan du kan starte din egen virksomhet og måter du kan markedsføre deg på.

om_oss

Avslutning

Vi legger opp til en hyggelig avslutning for studenter ved coachutdannelsen.

Vi feirer et vel gjennomført utdannelsesløp og at du kan gå ut og hjelpe andre med trygghet og selvsikkerhet i det du ønsker å tilby.

Scroll to Top
Rull til toppen