Historien bak

Norsk Senter for Coaching

I 2014 skrev Bjørn Årstad Seyffarth manualen Kunsten å coache og laget grunnstrukturen for en ettårig coachutdannelse. Med utgangspunkt i hans bakgrunn i filosofisk praksis, LØFT, positiv psykologi og kognitiv terapi fant han gode strukturer til å skape et rammeverk for både den østlige og vestlige visdommen han ønsket å formidle.

Han la også inn eksterne bidrag fra sin daværende partner, som transformasjon og manifestering. Kristin Wang bidro i oppstarten av denne første utdannelsen. Hun brakte teamet stadig tilbake til hjertet når resten av teamet ble for tekniske. Resultatet ble en coachutdannelse med dybde og følelse.

Det ble en suksess allerede det første året med 35 påmeldte! Denne utdannelsen gikk i fire år og har utdannet flere hundre hjerte-coacher og forandret utallige liv.

Vennskapene og miljøet som oppstod har blitt et vakkert fellesskap.

Bjørn ønsket å bygge videre på arbeidet og erfaringene han og tidligere mentorer og studenter hadde gjort seg over flere år, med  større faglig tyngde og et lengre forløp for å sikre et bedre tilbud til de nye studentene.

I august 2018 valgte han derfor å skape en ny og forbedret versjon av den eksisterende ettårige utdannelsen da hans daværende partner ønsket å satse på et annerledes utdannelsesformat, og slik oppstod et helt nytt selskap og en helt ny utdannelse - under navnet Coaching by Heart. Vi utdannet to kull studenter under dette navnet, men ble anbefalt å endre navn. Fra om med våren 2022 heter vi Norsk Senter for Coaching. Dette er vi veldig fornøyde med!

Norsk Senter for Coaching (NSFC) tilbyr en coachutdannelse og et livsmestringsprogram med fokus på faglig og personlig vekst i et godt fellesskap. Vi veileder og støtter alle studenter som søker seg til oss til å bli enda tryggere, sannere og mer kompetente versjoner av seg selv.

om_oss

Kvalitetsikring

Utdannelsen har vært i stadig utvikling. I møte med NOKUTs strukturer og krav har vi arbeidet med å integrere og tilpasse disse i vår undervisning og kvalitetssikring. Vi vil arbeide med å få på plass den endelige godkjenningen slik at våre studenter kan oppnå studiepoeng, samt få støtte fra Lånekassen.

Senhøsten 2019 ble vi invitert til å delta i en komite opprettet av Standard Norge som arbeider med å utvikle Norske Standarder for Coaching. Arbeidet her har ytterligere skjerpet vår utdannelse. Komiteens utkast er nå ute til høring.

Det har også ledet til direkte samarbeid med Den Norske CoachForening (DNCF) og at vi nå følger DNCFs bransjestandard.

Scroll to Top
Rull til toppen